Veterinárne služby Print

 

 

·        Očkovanie psov,mačiek a králikov

·        Čípovanie zvierat,vystavenie pet pasov,vydávanie potvrdenia o zdravotnom stave

·        Predaj veterinárnych liečiv a prípravkov

·        Predaj krmív a diét Royal Canin

·        Poradenstvo a konzultácie

·        Hematologické a biochemické vyšetrenie krvi, vyšetrenie moču a trusu

·        Cytologické vyšetrenie

·        Odber vzoriek na vyšetrenie v referenčných pracoviskách

·        Diagnostika a terapia interných ochorení

·        Dentálne ošetrenie

·        Dermatologické vyšetrenie

·        USG diagnostika

·        Ambulantné chirurgické zákroky mäkkých tkanív

·        Výjazdy priamo k pacientom do terénu

·